Hypoteční úvěr Komerční banky

Badziol40 / Pixabay

Promyslete si své investice do bydlení s pomocí Hypotečního úvěru od Komerční banky. O hypoteční úvěr můžete požádat na pobočce banky, lze kontaktovat  vašeho bankovního poradce nebo zavolat na bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.

Hypoteční úvěr Komerční banky vám pomůže s investováním do nemovitosti, s vyřešením problému bydlení, s rekonstrukcí a modernizací nemovitosti. Díky hypotéce se také vypořádáte se spoluvlastnickými nebo dědickými nároky k nemovitosti. Pomocí získaných peněz můžete vyrovnat starší úvěry a půjčky, které jste si brali jako investice do nemovitosti. Hypotéka je použitelná také na na vedlejší náklady – až do 50 % výše úvěru.

Co je potřeba pro hypoteční úvěr Komerční banky?

KB Hypoteční úvěr je určen pro občany České republiky, cizince s trvalým pobytem v ČR, občany členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu – může se jednat o přechodný nebo trvalý pobyt. Pokud jsou žadateli manželé, musí být aspoň jeden z nich občanem ČR či vlastnit povolení k pobytu.žadateli se mohou stát až 4 osoby z maximálně dvou domácností. Manželé se stanou vždy spolužadateli o úvěr, jestliže nemají zúžené společné jmění manželů.

K podání žádosti o hypoteční úvěru budete potřebovat identifikační doklady – občanský průkaz, cestovní pas apod. rovněž je nutné dodat doklady o příjmu na formuláři „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti“, popř. daňové přiznání. Vyplníte si žádost a obstaráte ještě další dokumenty. Konkrétně se jedná o stavební povolení, projektovou dokumentaci, kupní smlouvu, nabývací titul apod. – dokumentace závisí na účelu úvěru.

Inspirace:  Americká hypotéka s minimem dokladů

 Hypoteční úvěr a čerpání

Hypoteční úvěr Komerční banky se dá čerpat jednorázově nebo postupně, a to až po dobu dvou let od data podepsání smlouvy. Čerpání úvěru je nutné začít nejdéle devět měsíců od podpisu smlouvy o úvěru. Čerpat můžete několika způsoby – účelově, zálohově. Zálohově se dá čerpat až do 100 % současné ceny zastavených nemovitost, ale maximálně do pěti miliónů Kč. Zálohové čerpání na běžný účet klienta je bez nutnosti doložení účetních dokladů – jedná se jenom o účely výstavby a rekonstrukce nemovitosti. Účelové čerpání probíhá s dokládáním dokladů, které prokazují účel čerpání. Čerpání účelové je možní na na účet uvedený v kupní smlouvě, na účty dodavatelů u výstavby či rekonstrukce nebo na běžný účet, pokud jde o refundaci.

Hypoteční úvěr a splácení

Doba splatnosti je možná od pěti do 30 let. Bude využívána pevná úroková sazba po dobu platnosti úrokových podmínek – 1 rok až 10 let, 15 let od podepsání smlouvy o úvěru. Splácení hypotečního úvěru probíhá měsíčně díky anuitním splátkám až po úplném vyčerpání vypůjčené částky. Splácení je třeba zajistit vždy k 10. nebo 15. dni v měsíci. Úvěr se zajišťuje zástavním právem k nemovitosti nacházející se na území České republiky. Nemovitost musí být pojištěna a pojistné vinkulováno ve prospěch Komerční banky. Žadatelé o hypotéku musí mít zřízen běžný účet u KB pro fyzické osoby.

Inspirace:  Bezstarostná hypotéka od ČSOB

Výhody hypotéky od KB

Půjčují se částky až do 100 % hodnoty zastavených nemovitostí a čerpání úvěru je možné už podle návrhu na vklad zástavního práva. Můžete uplatnit odpočet zaplacených úroků od základu daně, ale to lze do maxima 300 000 Kč za rok. Můžete získat státní podporu při splnění podmínek. V případě, že chcete hypoteční úvěr předčasně splatit, buď částečně nebo kompletně, můžete to učinit bez bez sankčních poplatků při skončení platnosti úrokové sazby. Stačí si uzavřít životní pojištění Komerční pojišťovny, a.s. a bude vám snížena úroková sazba. Potřebné ocenění nemovitosti pro zajištění bude zařizovat Komerční banka. Nebude chybět ani získání listu vlastnictví z katastru nemovitosti.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..